24 Mei 2024

Selain amalan wajib yang harus dilakukan ternyata dalam Islam juga terdapat amalan sunnah yang bisa dilakukan. Meskipun tidak wajib tetapi barangsiapa yang tetap melakukan dan menjaga amalan sunnah tersebut maka akan Allah tambahkan kemuliaan dan juga berbagai kemudahan dalam hidupnya.

Salah satu amalan sunnah yang bisa anda lakukan adalah doa qunut yang biasanya dikerjakan didalam sholat. Menurut Iman Nawawi pun dikatakan bahwa melaksanakan doa qunut didalam sholat hukumnya adalah sunnah muakkad. Begitu pula menurut Imam Syafi’I mengatakan bahwa qunut bisa dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh.

Doa qunut sendiri pun memiliki beberapa macam doa qunut tetapi yang sering dibacakan antara lain seperti doa qunut subuh dan doa qunut witir. Masing – masing doa qunut ini memiliki bacaan doa qunut yang berbeda dan juga waktu pelaksanaan yang berbeda. Berikut ini penjelasan mengenai macam – macam doa qunut tersebut.

Bacaan Doa Qunut Subuh

Bacaan doa qunut subuh ini dibacakan saat mulai memasukin rakaat kedua sholat subuh. Biasanya dibaca sebelum bangun dari posisi melaksanakan sujud pertama di rakaat kedua saat sholat subuh. Bacaan doa qunut yang dibacakan sebagai berikut :

“Allahhummahdinii fiiman hadait, wa’a finii fiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawal-laiit, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait.

Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik, wa innahu laayadzilu man walait, wa laa ya’izzu man ‘aadait, tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.

Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait, Astaghfiruka wa’atuubu ilaik, Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi wasallam.”

Artinya : “ Ya Allah tunjukkanlah padaku sebagaimana pada mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah padaku pengampunan sebagaimana pada mereka yang Engkau beri ampun, dan peliharalah aku sebagaimana pada mereka yang Engkau pelihara, dan berilah padaku keberkatan sebagaimana yang telah Engkau karuniakan pada merek, dan selamatkan aku dari mara bahaya yang telah Engkau tentukan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan yang kena hukum, maka sesungguhnya tidaklah hina pada mereka orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau
Maka bagi Engkau segala puji atas yang Engkau hukumkan, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya”

Bacaan Doa Qunut Witir

Biasanya bacaan doa qunut witir ini dibacakan di ahir waktu pelaksanaan sholat witir, berikut doa yang dibacakan :

“ Allahhummahdinii fiiman hadait, wa’a finii fiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawal-laiit, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait.

Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik, wa innahu laayadzilu man walait, wa laa ya’izzu man ‘aadait, tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.

Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait, Astaghfiruka wa’atuubu ilaik, Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi wasallam”

Artinya: “Ya Allah tunjukkanlah padaku sebagaimana pada mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah padaku pengampunan sebagaimana pada mereka yang Engkau beri ampun, dan peliharalah aku sebagaimana pada mereka yang Engkau pelihara, dan berilah padaku keberkatan sebagaimana yang telah Engkau karuniakan pada merek, dan selamatkan aku dari mara bahaya yang telah Engkau tentukan.

Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan yang kena hukum, maka sesungguhnya tidaklah hina pada mereka orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau

Maka bagi Engkau segala puji atas yang Engkau hukumkan, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.